RSS

Tuesday, May 5, 2009

Prasyarat Kejayaan Harakah Islamiyyah: Al-Maududi


Sesiapa yang benar-benar ingin melihat peraturan hidup masyarakat Islam ditegakkan, haruslah menyedari bahawa di kalangan masyarakat kita masa kini masih terdapat manusia-manusia yang bercita-cita supaya perkara tersebut terlaksana.

Punca sebenar yang menghalanginya dari terlaksana cita-cita tersebut ialah kurangnya keazaman dan juga keupayaan untuk menjayakannya. Terdapat ramai orang yang tidak mempunyai kelayakan yang perlu bagi membawa kejayaan kepada sesuatu perjuangan.

Untuk membaca dengan lebih lanjut, sila download file pdf dari widget My Share kat sebelah nifs14

0 comments: